Política de privacitat

La informació personal demanada dels clients registrats s'emmagatzemarà en una base de dades propietat d'Immo Jem 42, s.l., que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

Immo jem 42, s.l., a través del web, utilitzarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per donar-lo a conèixer ofertes i promocions que pogués considerar del seu interès.

L'usuari accepta que les dades personals siguin cedides a altres empreses (hotels) del grup al qual pertany Immo Jem 42 , s.l. , així com d'altres amb què pugui concloure acords de col·laboració, amb la finalitat de prestar un millor servei, i respectant, sempre i en cada cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. Immo Jem 42 , s.l ., a través de la seva web http://www.tramuntana42.com', utilitzarà cookies quan l'usuari hi navegui.

Les cookies s'associen únicament amb l'usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionaran mai referències que permetin deduir-ne el nom i els cognoms. Gràcies a les cookies, que reconeixen els usuaris, no caldrà que aquests es registrin cada vegada que vulguin accedir a les àrees i serveis que els són exclusivament reservats.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció del vostre navegador. Tots els usuaris registrats poden, sempre que vulguin i en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar o, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades a la web www.tramuntana42.com, mitjançant una comunicació escrita adreçada a Immo Jem 42 , s.l.,. Carrer Cap Ponent n11, local 42 , 17480 Roses, Girona (Espanya), o enviar un correu electrònic a l'adreça: info@tramuntana42.com.