Avís legal

Avís legal i termes dús

En aquest espai, l'USUARI podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. TRAMUNTANA42.COM o responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l'ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de tramuntana42.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, tramuntana42.com (“Usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal tramuntana42.com.

DADES PERSONALS QUE RECAVEM I COM HO FEM

Llegir Política de Privadesa

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb tramuntana42.com. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels titulars legítims.

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars; la seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, tramuntana42.com, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de tramuntana42.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web. Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant tramuntana42.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a tramuntana42.com poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a tramuntana42.com, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i tramuntana42.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

RECLAMACIONS

Tramuntana42.com informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients. L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a info@tramuntana42.com indicant-ne el nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L'usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info@tramuntana42.com, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació: El servei/producte: Adquirit el dia: Nom de l'usuari: Domicili de l'usuari: Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina